top of page

Integracja i obsługa Focuskina

O wyzwaniu

Program ten jest skierowany do praktyków, którzy nie mają jeszcze doświadczenia z Focuskinem i koncentruje się na konfiguracji, podstawowych operacjach i zarządzaniu bazami danych. Treść: 1. Konfiguracja systemu — obszerny przewodnik dotyczący instalacji Focuskina i konfiguracji ustawień do pierwszego użycia. 2. Dodawanie do bazy danych - Instrukcje dotyczące skutecznego włączania produktów lub usług do bazy danych Focuskin. 3. Szkolenie operacyjne — praktyczne szkolenie z obsługi systemu, od rozpoczęcia analizy skóry po zrozumienie interfejsu użytkownika.

Cena

Za darmo

Udostępnij

bottom of page